2010-09-16 10:32:24
~~~ ZAPRASZAMY ~~~

~~Zapisy na rok szkolny            2014/2015~~

 • * Czesne 700zł/m-c*
 • Wpisowe 300zł
 • Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 lat
 • Nasze Przedszkole uzyskało Certyfikat „Przedszkole przyjazne maluchom”, przyznawaną przez Kapitułę Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
 • Od września otwieramy świetlicę dla dzieci 0-III
"...Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat..."
Robert Fulghum

Przedszkole jako pierwszy etap edukacji człowieka oraz jako element systemu oświaty ma niewątpliwie do spełnienia wiele funkcji. W naszym przedszkolu dziecko nauczy się dobrych manier, rozwinie swoją osobowość i talenty.

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego tempa rozwoju, którego prawidłowy przebieg ma decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia, a wiadomości i umiejętności zdobyte przez dziecko w trakcie edukacji przedszkolnej stanowią istotne podłoże do dalszego kształcenia i rozwoju, dlatego wspomaganie rozwoju naszych wychowanków jest dla na priorytetem.

W okresie przedszkolnym wychowanie polega na stymulowaniu i kształtowaniu, a więc wspomaganiu rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju; zarówno w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego jak również w zakresie czynności samoobsługowych.

Edukacja w naszym przedszkolu odbywa się w oparciu o zatwierdzony przez MEN program nauczania „Kalendarz przedszkolaka”. Program ten obejmuje 15 ważnych obszarów, które ukierunkowują rozwój dziecka poprzez:

 • kształcenie umiejętności społecznych,
 • wspomaganie mowy,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wspieranie w rozwoju czynności intelektualnych
 • wdrażanie do wychowania zdrowotnego i kształtowanie sprawności fizycznej
 • wychowanie przez sztukę
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, techniczne
 • wdrażanie do rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych
 • poznawanie roślin i zwierząt
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dbając o harmonijny rozwój naszym przedszkolaków szczególną uwagę przywiązujemy do edukacji zdrowotnej i aktywności ruchowej. Podczas tych zajęć wykorzystujemy sprawdzone metody K.Wlaźnik "Wychowanie fizyczne w przedszkolu" oraz "Klanza -pedagogika zabawy".

W swojej pracy wykorzystujemy również elementy pedagogiki Marii Montessori. Dzięki tej metodzie wspieramy spontaniczną i aktywną twórczość dziecka. Cele te są realizowane między innymi poprzez rozwijanie w dziecku samodzielności i wiary we własne siły, pracę nad osiąganiem długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego nie na zewnętrznym przymusie tylko na samokontroli.

Przedszkole "Bajkolandia" wyposaża dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w zreformowanej szkole.

Wszystko to odbywa się pod czułym, bystrym, życzliwym i wyrozumiałym okiem wykwalifikowanych nauczycieli, którzy swoją subtelną działalnością wspomagają rozwój każdego dziecka.

Nasza kadra pedagogiczna dba o również o zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa naszych przedszkolaków oraz poczucia akceptacji. Nauczyciel pomaga odnaleźć się dziecku w nowym środowisku (szczególnie ważne jest to dla dzieci po raz pierwszy przekraczających próg przedszkola), pomaga zapewnić dziecku poczucie porządku, zawsze okazuje swoją gotowość do pomocy, sprawia, że dziecko czuje się ważne i bezpieczne.

Pracę nauczycieli jak również prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków wspierają inni specjaliści tj. psycholog oraz logopeda.

Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci rozwijają swoje talenty, odkrywają coraz to nowe zainteresowania. Dlatego też oferujemy naszym podopiecznych szeroką ofertę zajęć dodatkowych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów, którzy swoją pasją obdarowują naszych przedszkolaków.

Zapraszamy do zapoznania się z nasą ofertą wakacyjną: Oferta Wakacyjna

Serdecznie zapraszamy!